Hlavní strana » O OrsoviAbout Orso

O OrsoviAbout Orso

Cortez Orso Black Touch

*21. 3. 2008 – Velký pátek, úplněk

facebook_ico working-dog-ico

CHOVNÝ PES, NABÍZÍM KE KRYTÍ – POTOMCI

Orso je vyrovnaný sebevědomý pes s výrazným temperamentem a výbornými povahovými vlastnostmi. Vyniká ve všech třech disciplínách (stopa, poslušnost, obrana). Velmi kontaktní a přátelský k lidem. Zdravý.

Fotogalerie

rodokmen | RTG | zkoušky | závody | bonitace | svod dorostu | výstavy | sourozenci | váha

Rodokmen

(po najetí na jméno psa se zobrazí jeho fotka)


RTG:

DKK 0/0, DLK 0/0 (posuzovatel MVDr. Petr Petráš)

Zkoušky:

28. 10. 2009 – ZM (45/46/45)
28. 10. 2010 – IPO-V (93/91/95)
9. 11. 2010 – FPr1 (74)
28. 11. 2010 – ZVV 1 (91/89/87)
7. 5. 2011 – FPr2 (95)
7. 7. 2011 – IPO1 (74/72/88)
5. 11. 2011 – IPO2 (84/89/94)
17. 11. 2011 – BH (54)

Závody:

13. 10. 2012 – Mistrovství republiky rotvajlerů 2012 (IPO 3) – 8. místo
1. 10. 2011 – Mistrovství republiky rotvajlerů 2011 (IPO 1) – 9. místo (74/80/86)

Bonitace:

Bonitační kód: B4, H1b, L1a, M1a, O2, Z1, povaha: 5
Výška 67, délka 69 – poměr 3 %
Bonitační karta

Svod dorostu:

Svodový kód: B3, H1a, L1a, 5, M1a, Z1, povaha: vyrovnaná, přátelská
Svodová karta

Výstavy:

5. 2. 2011 – DUOCACIB Brno – ocenění Výborný 2 (pracovní třída – rozhodčí Antonín Tománek)

Výstavní posudek: vel. pes, delšího formátu, úměrná hlava, delší dobře nesené ucho, oko tmav. barvy, dobře nasazený krk, výr. předhrudí i kohoutek, rovný v pohybu pevný hřbet, prostor. hrudník, velmi dobrá mech. pohybu pánevních končetin, hrud. končetiny rozbíhavé

28. 6. 2009 – Mezinárodní výstava psů Intercanis – ocenění Výborný 1 (mezitřída – rozhodčí MVDr. Miloš Sedlář)

Výstavní posudek: 15 měsíců starý pes, výrazné hlavy, korektní skus, 2x P1 vpravo dole. Tmavé kulaté oko, správně nasazené a nesené ucho. Výrazný stop, nepatrně klenutý hřbet nosu. Úhlení velmi dobré vpředu i vzadu. V klidu i v pohybu rozevřené prsty přední tlapy. Na věk vcelku harmonický pohyb.

10. 1. 2009 – IV. Hanácká národní výstava psů Olomouc – ocenění Velmi dobrý (třída mladých – rozhodčí Josef Němec)

Výstavní posudek: 9,5 měs. starý pes stále ve vývoji, velmi dobrá hlava, úplný nůžkový skus, ve všech proporcích odpovídá standartu, poněkud užší postoj hrudních končetin, postoj velmi dobrý, v pohybu afektu nese ocas vzhůru

Sourozenci:

Carlos Acheron Black Touch:
DKK 0/0, DLK 0/0
ZZO, ZOP, ZM, BH, FPr3, ZVV1, ZPU2, ZMT, IPO-V, IPO1, SPT1, VPG1, VPGA, SP1
ÚMR RTW IPO1 2010
V1, V1 VT KV, V1 VT OV, V1 VT, VD1
bonitace povaha 4, chovný

Cirrus Haimon Black Touch:
DKK 1/1, DLK 0/0
ZM, SVV1, SVV2, IPO-V, BH, SchH A
MR RTW SR 2010 – SVV1 (3. místo), ÚMR RTW IPO1 2010, MR RTW SK IPO1 2011 (2. místo), MR RTW IPO1 2011 (2. místo)
V1 CAC, V1 CAC r.CACIB, V1 CAC CACIB
bonitace povaha 5, chovný

Claudie Kyra Black Touch:
ZM, BH, ZVV1

Connie Alegra Black Touch:
DKK 0/0, DLK 0/0 ZM, ZZO, ZOP, ZPU1, ZMT, T1
VN, 2× V3, V1 CAC

Crystina Sixa Black Touch:
DKK 0/0, DLK 0/0

Curtis Lars Black Touch:
DKK 0/0, DLK 0/0

Cynthia Roxi Black Touch:
DKK 0/2, DLK 0/0
ZZO, BH, IPO-V, ZM, FPr1, ZVV1, IPO1
V4
bonitace povaha 5, chovná

Váha:

1. den – 440–460 g
5 dní – 780–800 g
8 dní – více než 1000 g
16 dní – 1820–1960 g
22 dní – cca 2,5 kg
27 dní – 3,5 kg
5 týdnů – 5 kg
48 dní – 7,5 kg
55 dní – 7,5 kg
62 dní – 8,9 kg
3 měsíce – 15,9 kg
14 týdnů – 18 kg
15 týdnů – 19,4 kg
18 týdnů – 25 kg
5,5 měsíce – 30 kg
7,5 měsíce – 36,9 kg
10 měsíců – 46,9 kg
12,5 měsíce – 49,5 kg
4 roky – 42,5 kg (ve sportovní kondici)
4 roky 10 měsíců – 48 kg

Cortez Orso Black Touch

*21. 3. 2008 – Good Friday, full moon

facebook_ico working-dog-ico

STUD DOG, AVAILABLE FOR MATING – OFFSPRINGS

Orso has balanced character, he is self-confident dog with high temperament and excellent character traits. He excels in all of three disciplines (tracking, obedience, defense). Very contact and friendly with people. Healthy.

Photogallery

pedigree | RTG | exams | competitions | bonitation | youth presentation | shows | siblings | weigh

Pedigree

(scroll to the name of the dog and see its picture)


RTG:

HD A, ED A (judge of MVDr. Petr Petráš)

Exams:

28. 10. 2009 – ZM (45/46/45)
28. 10. 2010 – IPO-V (93/91/95)
9. 11. 2010 – FPr1 (74)
28. 11. 2010 – ZVV 1 (91/89/87)
7. 5. 2011 – FPr2 (95)
7. 7. 2011 – IPO1 (74/72/88)
5. 11. 2011 – IPO2 (84/89/94)
17. 11. 2011 – BH (54)

Competitions:

13. 10. 2012 – Championship CZ RTW (IPO 3) – 8. place
1. 10. 2011 – Championship CZ RTW (IPO 1) – 9. place (74/80/86)

Bonitation:

Bonitation code: B4, H1b, L1a, M1a, O2, Z1, character: 5
Height 67, length 69 – ratio 3 %
Bonitation card

Youth presentation:

Code: B3, H1a, L1a, 5, M1a, Z1, character: balanced friendly nature
Youth presentation card

Shows:

5. 2. 2011 – DUOCACIB Brno – Excelent 2 (working class – judge Antonín Tománek)
28. 6. 2009 – International dog show Intercanis – Excelent 1 (intermediate class – judge MVDr. Miloš Sedlář)
10. 1. 2009 – National dog show Olomouc – Very good (junior class – judge Josef Němec)

Siblings:

Carlos Acheron Black Touch:
HD A, ED A
ZZO, ZOP, ZM, BH, FPr3, ZVV1, ZPU2, ZMT, IPO-V, IPO1, SPT1, VPG1, VPGA, SP1
Championship CZ RTW IPO1 2010
Excellent 1, Excellent 1 CW County Winner, Excellent 1 CW Regional Winner, Excellent 1 CW, Very good 1
bonitation character 4, stud

Cirrus Haimon Black Touch:
HD B, ED A
ZM, SVV1, SVV2, IPO-V, BH, SchH A
Championship RTW SR 2010 – SVV1 (3rd place), Championship CZ RTW IPO1 2010, Championship RTW SR IPO 1 2011 (2nd place), Championship CZ RTW IPO1 2011 (2nd place)
Excellent 1 CAC, Excellent 1 CAC r.CACIB, Excellent 1 CAC CACIB
bonitation character 5, stud

Claudie Kyra Black Touch:
ZM, BH, ZVV1

Connie Alegra Black Touch:
HD A, ED A
ZM, ZZO, ZOP, ZPU1, ZMT, T1
Very promising, 2× Excellent 3, Excellent 1 CAC

Crystina Sixa Black Touch:
HD A, ED A

Curtis Lars Black Touch:
HD A, ED A

Cynthia Roxi Black Touch:
HD C, ED A
ZZO, BH, IPO-V, ZM, FPr1, ZVV1, IPO1
Excellent 4
bonitation character 5, breed

Weigh:

1st day – 440–460 g
5 days – 780–800 g
8 days – more than 1000 g
16 days – 1820–1960 g
22 days – cca 2,5 kg
27 days – 3,5 kg
5 weeks – 5 kg
48 days – 7,5 kg
55 days – 7,5 kg
62 days – 8,9 kg
3 months – 15,9 kg
14 weeks – 18 kg
15 weeks – 19,4 kg
18 weeks – 25 kg
5,5 months – 30 kg
7,5 months – 36,9 kg
10 months – 46,9 kg
12,5 months – 49,5 kg
4 years – 42,5 kg (sport condition)
4 years 10 months – 48 kg

  • Foto / Photo

    Baron-10-mesicu-01 Orso-dovolena-Slovensko-2008-04 Orso-Mokra-brezen-2009-03 Baron-2apul-roku-05
  • Jitka Turbáková
    Cortez Orso Black Touch | Baron

    info@rottweilers.cz
    rotvajleri.cz | rottweilers.cz